Menter mon logo portraitBydd Arloesi Gwynedd Wledig, rhaglen LEADER Gwynedd yn cael ei weinyddu gan Menter Môn o’u swyddfa ym Mhorthmadog. Cliciwch yma i gyfarfod y tîm.

Sefydlwyd Menter Môn yn 1995 i gyflawni rhaglenni datblygu gwledig yr Undeb Ewropeaidd. Mae’n gwmni trydydd sector gyda bwrdd o gyfarwyddwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o’r sector preifat, gwirfoddol a chymunedol.

Prif nod y cwmni yw hwyluso adfywiad economaidd gwledig yn Ynys Môn. Er mwyn gwneud hyn, mae Menter Môn yn cydnabod pwysigrwydd gwarchod a dathlu adnoddau unigryw a gwerthfawr yr ynys, o’r Gymraeg a’r wiwer goch i’n harfordir trawiadol a’n pobl ifanc galluog.

Mae’r cwmni wedi denu dros £40 miliwn o arian grant o ffynonellau amrywiol ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ers ei sefydlu bron i ugain mlynedd yn ôl.

www.mentermon.com

Facebook    Twitter