Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol.