Trosolwg o’r Prosiect

Bydd cynllun Cysawd Eryri yn ail greu Cysawd yr Haul o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri.

cysawd eryri - CYM

 

 

 

 

 

Bwriedir gwneud hyn drwy osod modelau o’r planedau a rhinweddau eraill Cysawd yr Haul mewn busnesau ar draws y Parc Cenedlaethol, gan ddefnyddio pellteroedd cymhareb.  Mae’r model yn fodd effeithiol o osod maint Cysawd yr Haul yn ei gydestyn ac yn ychwanegu gwerth at statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Eryri.  Er enghraifft, os lleolir yr Haul yn Blaenau Ffestiniog, buasai’r blaned Sadwrn yn Trawsfynydd a Plwton yn Tywyn.

Y bwriad yw gosod modelau o’r planedau, comedau a gwregys asteroid mewn busnesau sydd wedi ei lleoli yn y mannau cywir.  Disgwylir i’r busnesau fod ar agor i’r cyhoedd (caffis, bwytai, atyniadau) a chytuno i gyd-fynd a gofynion y cynllun.  Mae model tebyg yn bodoli yn America http://www.roadsideamerica.com/story/11386

Bydd y ‘planedau’, deunydd dehongli a’r pecyn Cysawd yr Haul yn codi ymwybyddiaeth a diddordeb o’r statws Awyr Dywyll Eryri ymysg y busnesau (lleoliadau) sy’n cymryd rhan. Drwy ddod yn ymwybodol bydd y mentrus yn meddwl am sut gellir manteisio o’r statws Awyr Dywyll i ddenu ymwelwyr ac ymestyn yr tymor twristiaeth.

Bydd y plant ysgol fydd yn cydweithio gyda’r artistiaid yn dysgu am cysawd yr haul, seryddiaeth a’r bydysawd ehangach gan werthfawrogi Statws Awyr Dywyll Eryri a sut gellir ei farchnata er mwyn mantais yr economi leol.

Y Busnesau

Bydd yr Haul i’w weld yn Antur Stiniog, siop sydd wedi ei leoli yng nghanol Blaenau Ffestiniog. Bydd y 4 planed fewnol sef Mercher, Gwener, Y Ddaear a Mawrth wedi lleoli mewn busnesau yn ardal Blaenau Ffestiniog.

Rydym yn chwilio am fwy o fusnesau sydd wedi eu lleoli ar orbitau’r planedau i sydd â diddordeb cael planed wedi lleoli yn eu busnes.
Os hoffai eich busnes chi gael planed wedi lleoli yno, ac rydych yn awyddus i groesawu ymwelwyr i ddysgu mwy am y planedau a’r statws Awyr Dywyll Eryri, rydym eisiau clywed gennych.
Y lleoliadau sydd eu hangen ydi: Maentwrog, Dolwyddelen, Betws y Coed, Capel Curig, Beddgelert, Penrhyndeudraeth, Trawsfynydd, Harlech, Bala, Llanberis, Bethesda, Abermaw, Dolgellau, Dinas Mawddwy a Thywyn.
(Mae maint a lleoliad y blaned i’w gadarnhau gyda’r busnes ac yr artist cyn i’r prosiect gychwyn).

BUSNESAU: Am fwy o fanylion cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gais, neu cysylltwch gyda Rachel Roberts Rachel@mentermon.com / 01766 514057

Dyddiad Cau: 30/06/2017 (5yp)

Yr Artistiaid

Rydym yn chwilio i gomisiynu artistiaid llawrydd i weithio gyda ysgolion i greu modelau o’r planedau a’i gosod mewn busnesau ar draws Parc Cenedlaethol Eryri. Bydd yr artistiaid yn gweithio gyda phlant ysgolion cynradd neu uwchradd i greu y modelau, a thrwy hynny ysgogi eu diddordeb mewn seryddiaeth.

ARTISTIAID: Am fwy o fanylion cliciwch yma i lawrlwytho’r briff,neu cysylltwch gyda Rachel Roberts Rachel@mentermon.com / 01766 514057

Dyddiad Cau: 30/06/2017

logo Cronfa Partneriaeth EryriCefnogir y cynllun gan Gronfa Eryri sydd yn rhan o grantiau Parc Cenedlaethol Eryri.