Trosolwg o’r Prosiect

Bydd cynllun Cysawd Eryri yn ail greu Cysawd yr Haul o fewn ffiniau Gwynedd.

cysawd eryri - CYM

 

 

 

 

 

 

 

Bwriedir gwneud hyn drwy osod modelau o’r planedau a rhinweddau eraill Cysawd yr Haul mewn busnesau ar draws Gwynedd, gan ddefnyddio pellteroedd cymhareb.  Mae’r model yn fodd effeithiol o osod maint Cysawd yr Haul yn ei gydestyn ac yn ychwanegu gwerth at statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Eryri.  Er enghraifft, os lleolir yr Haul yn Blaenau Ffestiniog, buasai’r blaned Sadwrn yn Llanfrothen a Plwton yn Tywyn.

Y bwriad yw gosod modelau o’r planedau, comedau a gwregys asteroid mewn busnesau sydd wedi ei lleoli yn y mannau cywir.  Disgwylir i’r busnesau fod ar agor i’r cyhoedd (caffis, bwytai, atyniadau) a chytuno i gyd-fynd a gofynion y cynllun.

Mae model tebyg yn bodoli yn Sweden ac America:

Sweden Sweden_Solar_System_Wikipedia

America http://www.roadsideamerica.com/story/11386

Bydd y ‘planedau’, deunydd dehongli a’r pecyn Cysawd yr Haul yn codi ymwybyddiaeth a diddordeb o’r statws Awyr Dywyll Eryri ymysg y busnesau (lleoliadau) sy’n cymryd rhan. Drwy ddod yn ymwybodol bydd y mentrus yn meddwl am sut gellir manteisio o’r statws Awyr Dywyll i ddenu ymwelwyr ac ymestyn yr tymor twristiaeth.

Bydd y plant ysgol fydd yn cydweithio gyda’r artistiaid yn dysgu am cysawd yr haul, seryddiaeth a’r bydysawd ehangach gan werthfawrogi Statws Awyr Dywyll Eryri a sut gellir ei farchnata er mwyn mantais yr economi leol.

Y Busnesau

Bydd yr Haul i’w weld fel murlun yn Siop Antur Stiniog, siop sydd wedi ei leoli yng nghanol Blaenau Ffestiniog.

Antur Stiniog Wall - The Sun

 

 

 

 

 

Lleoliadau yr Haul a’r planedau:
1. Yr Haul /The Sun – Siop Antur Stiniog High St, Blaenau Ffestiniog
2. Mercher/ Mercury – Caffi Parc, Blaenau Ffestiniog
3. Gwener/ Venus – Snowdonia Natural Slate Products, Blaenau Ffestiniog
4. Y Ddaear/ Earth – Llechwedd Slate Caverns
5. Mawrth/ Mars – Lakeside Café, Tanygrisiau.
6. Iau / Jupiter – Oakeley Arms Hotel Maentwrog
7. Sadwrn/ Saturn – Brondanw Arms/Y Ring Llanfrothen
8. Wranws/ Uranus – Caffi Pen y Pass, Llanberis
9. Neifion/ Neptune – Coffi Camlan & Camlan Garden Centre Dinas Mawddwy
10. Plwton/ Pluto – Talyllyn Railway Tywyn

Yr Artistiaid

Rydym wedi comisynu Andy Birch o Dime One Mural Speclaist i greu yr haul fel murlun ar Siop Antur Stiniog gyda chymorth pobl ifanc GISDA.

Rydym wedi comisiynu Rachel Rosen sydd yn artist lleol i weithio gyda ysgolion lleol i greu modelau o’r planedau a’i gosod mewn busnesau ar draws Parc Cenedlaethol Eryri. http://www.scrapyardqueen.com/.  Mae’r artist yn gweithio gyda phlant ysgolion cynradd ac uwchradd i greu y modelau, a thrwy hynny ysgogi eu diddordeb yn yr Awyr Dywyll a seryddiaeth.

Rydym wedi creu tudalen Facebook i chi gael dilyn datblygiad Cysawd Eryri yn cael ei greu https://www.facebook.com/solarsystemsnowdonia/

Am fwy o fanylion am y prosiect yma cysyllytwch a Rachel Roberts Swyddog Proisect – Rachel@mentermon.com  / 01766 514057

 

4 Ysgol Tanygrisiau Bl5a6 - Planed Mawrth

 logo Cronfa Partneriaeth Eryri

Cefnogir y cynllun gan Gronfa Eryri sydd yn rhan o grantiau Parc Cenedlaethol Eryri.