Galwad agored i leoliadau ar draws Gwynedd.

 • Oes gennych chi leoliad addas ar gyfer lleoli Peiriant Fendio Cynnyrch Lleol?
 • Ydych chi’n bentref gweledig, gwersyllfa neu atyniad lleol?
 • Eisiau treialu ffordd newydd o werthu cynnyrch lleol i’ch cwsmeriaid?
 • A fyddai gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o brosiect Fendio Cynnyrch Gwynedd?

Os ydych wedi ymateb yn gadarnhaol i bob un o’r uchod, byddem yn hoff iawn o glywed gennych.

jrs vending

Enghraifft o beiriant fendio tebyg i’r un byddwn yn ei dreilau wedi ei brynnu gan JSR http://www.vendingbyjsr.co.uk/

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am 2 leoliad ar draws Gwynedd, sydd â diddordeb bod yn rhan o gynllun peilot 6 mis.
Rydym yn treialu cynllun peiriant fendio gyda chynnyrch lleol i werthu yn uniongyrchol i gwsmeriaid mewn lleoliadau ar draws Gwynedd mewn modd arloesol, cost-effeithlon a dibynadwy.

Bydd rhaid i’r lleoliad: –

 • Hyrwyddo’r prosiect drwy eu cyfryngau cymdeithasol/ gwefan.
 • Lledaenu’r arfer da ar ddiwedd y prosiect peilot
 • Adrodd yn nol i swyddog Arloesi am ddiweddariad y peiriant.
 • Nid oes cost i’r lleoliad.
 • Bydd y cynhyrchwyr yn gyfrifol am stocio’r peiriant fendio
 • Byddwch y lleoliad cyntaf yng Ngwynedd i dreialu gwerthu cynnyrch lleol mewn peiriant fendio

Mi fydd Arloesi Gwynedd Wledig yn ……

 • Prynu peiriant fendio ar gyfer cynnyrch lleol.
 • Lleoli a symud y peiriant fendio mewn 2 leoliad yng Ngwynedd
 • Dewis y cynnyrch lleol e.e. Wyau, bacwn, Llaeth, siocled, coffi.
 • Cyflwyno hyfforddiant hylendid bwyd a sicrhau safonau hylendid bwyd cywir ar gyfer y peiriant
 • Penodi cydlynydd o’r sector bwyd am 6 mis i gydlynu’r peiriant
 • Rhannu arfer da ar ddiwedd y prosiect peilot

Er mwyn dysgu cymaint ag y gallwn o’r peilot, byddwn yn treialu’r peiriant mewn 2 leoliad gwahanol am 3 mis.

Rydym yn annog ceisiadau gan unrhyw leoliad yng Ngwynedd.

Cliciwch yma i gael y Ffurlfen gais Ffurflen Gais Lleoliad – Application Form Location

Am ragor o wybodaeth neu i dderbyn ffurflen gais, cysylltwch â Rachel yn uniongyrchol ar –

Rachel@mentermon.com / 01766 514057

Dyddiad Cau: Dydd Llun 14eg o Fai, 2018.

 

——————————————————————————————————————————————–

Cynhyrchwyr Bwyd a Diod Gwynedd.

Hyd yma mae 9 cynhyrchwr wedi datgan diddordeb i werthu eu cynnyrch yn y Peiriant Fendio Cynnyrch Lleol.

 1. Llaethdy Llyn – Llaeth
 2. Oinc Oink – Bacwn a Selsig
 3. Pobalado Coffi – Coffi
 4. Wyau Dysynni – Wyau Fferm
 5. Pleser Pur – Siocled
 6. Popty Bakery – Bara Brith/ Cacen Gri
 7. Te a Cofi – Cacenauu Cartref
 8. Dwr Cerist – Dwr Potel
 9. Jamiau a chutneys Cath Parri.

llaethdy llyn oinc oink

 

 

 

 

 

Llaethdy Llyn                                                                   Oinc Oink

pleser pur 2db968034928e85454e3675a0873dd07

 

 

 

 

 

     Pleser Pur                                                                               Poblado Coffi

 • A ydych yn gynhyrchwr bwyd a diod yng Ngwynedd?
 • Eisiau treialu ffordd newydd o werthu eich cynnyrch mewn peiriant fendio?
 • A fyddai gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o prosiect Fendio Cynnyrch Gwynedd?

Os ydych wedi ymateb yn gadarnhaol i bob un o’r uchod, byddem yn hoffi iawn o glywed gennych.

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am gynhyrchwyr bwyd a diod o Wynedd, sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o gynllun peilot 6 mis. (Mehefin – Tachwedd 2018)

Rydym wedi gwneud gwaith ymchwil i’r prosiect ac wedi canfod nifer o enghreifftiau llwyddiannus o ffermwyr a chynhyrchwyr ym Mhrydain yn defnyddio peiriannau fendio i werthu yn uniongyrchol.  Ond does neb yng Ngwynedd, ac yn wir hyd y gwyddom, yng Ngogledd Cymru yn arloesi gyda hyn eto. Yn ôl rhai, mae gan fendio rôl allweddol i’w chwarae yn y dyfodol, a teimlwn bod angen i ni fod ar flaen y gâd.

Rydym yn treialu cynllun peiriant fendio gyda cynnyrch lleol i werthu yn uniongyrchol i gwsmeriaid mewn lleoliadau ar draws Gwynedd mewn modd arloesol, cost-effeithlon a dibynadwy–

 • Bydd rhaid mynychu hyfforddiant hylendid bwyd ar gyfer gwerthu mewn peiriant fendio.
 • Bydd 20% o’r pris gwerthu yn cael ei gyfrannu ar gyfer rhedeg y peiriant
 • Bydd y cynhyrchwyr yn gyfrifol am stocio’r peiriant fendio
 • Byddwch y cynhyrchwyr cyntaf yng Ngwynedd i dreialu gwerthu mewn peiriant fendio

Mi fydd Arloesi Gwynedd Wledig yn ……

 • Prynu peiriant fendio ar gyfer cynnyrch lleol
 • Penodi cydlynydd o’r sector bwyd am 6 mis i gydlynu y peiriant
 • Lleoli y peiriant fendio mewn 2 leoliad yn Ngwynedd (Lleoliadau i’w cadarnhau)
 • Cynnal hyfforddiant hylendid bwyd a sicrhau fod safonau hylendid bwyd cywir i’r peiriant
 • Hyrwyddo y prosiect
 • Lledaenu’r arfer da ar ddiwedd y prosiect peilot

Er mwyn dysgu cymaint ag y gallwn o’r peilot, rydym angen amrywiaeth o wahanol fath o gynnyrch i ddysgu beth fyddai’n gweithio.

Rydym yn annog ceisiadau gan unrhyw gynhyrchwyr bwyd a diod o Wynedd.

I dderbyn ffurflen gais neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Rachel Roberts yn uniongyrchol ar –

I lawrlwytho y ffurflen gais cliciwch yma

Rachel@mentermon.com / 01766 514057

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn cael ei reoli gan Grŵp Arloesi (LAG) a’i gyflenwi  gan Fenter Môn o’r swyddfa ym Mhorthmadog.