Archwylio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol.