Dual Logo bab digidol

Byw a Bod Digidol

Cydnabuwyd mai her allweddol i Fusnesau Twf ym Môn a Gwynedd yw recriwtio cyflogeion STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) cymwys, o galibr uchel ac addas: gyda rhai cwmnïau hyd yn oed yn ystyried adleoli er mwyn cael mynediad at gronfa mwy eang o weithwyr.

Bydd y prosiect yn darparu cyfle proffil uchel ac uchelgeisiol i bobl ifanc sydd â sgiliau STEM i brofi bywyd a gwaith yng Ngwynedd ac Ynys Môn, a dweud wrth y byd am y peth trwy hyrwyddo’r ardal fel cyrchfan cyflogaeth o ddewis.

Yn ystod y rhaglen 10 wythnos rydym yn anelu at ddangos:

*nad oes angen i bobl ifanc adael yr ardal i ddod o hyd i gyflogaeth o ansawdd uchel.
*bod yr ardal yn cynnig cyfleoedd gyrfa ardderchog yn y sectorau STEM: unrhyw beth o beirianneg, gweithgynhyrchu, a chyfryngau i TGCh, a’r holl bwyntiau yn y canol.
*bod byw yn yr ardal yn dod â buddion ffordd o fyw a dewisiadau anhygoel.
*y gall yr ardal feithrin talentau cynhenid.

Cyfeiriadur Busnesau Digidol – Gwynedd ac Ynys Môn

Dyma cyfeiriadur o fusnesau digigol yn yr ardal, sydd wedi’i greu gan y myfyrwyr Byw a Bod Digidol:

Cliciwch YMA