IMG_5203

Cofnodion LAG

Dilynwch y linc perthnasol ar gyfer cofnodion y cyfarfodydd LAG: 2015 Cofnodion Cyfarfod 1af LAG 26.03.2015, Clwb Pel Droed, Porthmadog Cofnodion LAG 08.07.2015, Caffi Trawsfynydd, Trawsfynydd Cofnodion LAG 22.09.2015, Mynydd Gwefru, Llanberis Cofnodion LAG 18.11.2015, Canolfan Prenteg 2016 Cofnodion LAG 13.01.2016, Eglwys Santes Fair, Tremadog Cofnodion LAG 24.02.2016 Cors y Gedol, Dyffryn Ardudwy Cofnodion LAG…

Read more Cofnodion LAG

16840395246_baf6af7f92_o

Adroddiadau & Ymchwil

Adroddiadau Cloi   O Glust i Glust – cliciwch YMA Gwastraff Swmpus – cliciwch YMA Prosiect 15 – cliciwch YMA Cyllid Torfol – Cliciwch YMA Cyd Ynni – Cliciwch YMA Byw a Bod – Didigol 2016 – Cliciwch YMA Byw a Bod – Perfformio 2016 – Cliciwch YMA Ysgol Ynni – Cliciwch YMA

Read more Adroddiadau & Ymchwil

IMG_5562

Dogfennau

Gallwch cael hyd i’r dogfennau canlynol i lawr lwytho yn fan hyn: Dilynnwch y linc i lawr lwytho’r dogfen perthnasol. Beth yw LEADER Q&A Amcanion Penodol AGW Ffurflen Ymholiad AGW Meini Prawf AGW Strategaeth Datblygu Lleol Gwynedd

Read more Dogfennau