Dilynwch y linc perthnasol ar gyfer cofnodion y cyfarfodydd LAG:

2015

Cofnodion Cyfarfod 1af LAG 26.03.2015, Clwb Pel Droed, Porthmadog

Cofnodion LAG 08.07.2015, Caffi Trawsfynydd, Trawsfynydd

Cofnodion LAG 22.09.2015, Mynydd Gwefru, Llanberis

Cofnodion LAG 18.11.2015, Canolfan Prenteg

2016

Cofnodion LAG 13.01.2016, Eglwys Santes Fair, Tremadog

Cofnodion LAG 24.02.2016 Cors y Gedol, Dyffryn Ardudwy

Cofnodion LAG 13.04.2016, Plas Heli, Pwllheli

Cofnodion LAG 29.06.2016, Coleg Llandrillo Menai, Safle Glynllifon

Cofnodion LAG 28.09.2016, Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau

Cofnodion LAG 30.11.2016, Dylan’s, Criccieth

2017

Cofnodion LAG 15.02.2017, Neuadd Ogwen, Bethesda

Cofnodion LAG 26.04.17, Plas Glyn Y Weddw, Llanbedrog

Cofnodion LAG 19.07.17, Glan Llyn, Bala

Cofnodion LAG 04.10.17, Plas Heli, Pwllheli.